Wasiliana Nasi

Sekta ya Ujenzi

Anwani ya Makao Makuu

Katibu Mkuu

Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano
(Sekta ya Ujenzi)


Mji wa Serikali Mtumba, S.L.P 2888, 40470 Dodoma, TANZANIA

Simu: +255 26 2324455
Nukushi: +255 26 2323233
Barua pepe: ps@mow.go.tz

Sekta ya Mawasiliano

Anwani ya Makao Makuu

Katibu Mkuu

Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano
(Sekta ya Mawasiliano)

Mji wa Serikali Mtumba , S.L.P 677, 40470 Dodoma, TANZANIA

Simu: 255(0)26 2324518
Nukushi: 255(0)26 23211027
Barua pepe: ps@mawasiliano.go.tz

Sekta ya Uchukuzi

Anuani ya Makao Makuu

KATIBU MKUU

WIZARA YA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO (SEKTA YA UCHUKUZI)

MJI WA SERIKALI MTUMBA, 1 MTAA WA UJENZI

S.L.P 638,

40470 DODOMA


Simu: +255 26 2322703, 2322702
Nukushi: +255 26 2322704
Barua pepe: km@uchukuzi.go.tz